• Zimorodek
  Zimorodek
 • Grubodziób
  Grubodziób
 • Bażant
  Bażant
 • Bażant
  Bażant
 • Dzięcioł duży
  Dzięcioł duży
 • Dzięcioł duży
  Dzięcioł duży
 • Dzięcioł duży
  Dzięcioł duży
 • Puszczyk
  Puszczyk
 • Czapla siwa
  Czapla siwa
 • Kokoszka
  Kokoszka
 • Kokoszka
  Kokoszka
 • Sójka
  Sójka
 • Kowalik
  Kowalik
 • Gąsiorek ♀
  Gąsiorek ♀
 • Piegża
  Piegża
 • Sikora
  Sikora
 • Zimorodek (Alcedo atthis)
  Zimorodek (Alcedo atthis)
 • Zimorodek (Alcedo atthis)
  Zimorodek (Alcedo atthis)
 • Zimorodek (Alcedo atthis)
  Zimorodek (Alcedo atthis)
 • Zimorodek (Alcedo atthis)
  Zimorodek (Alcedo atthis)
 • Zimorodek (Alcedo atthis)
  Zimorodek (Alcedo atthis)
 • Zimorodek (Alcedo atthis)
  Zimorodek (Alcedo atthis)
 • Grubodziób  (Coccothraustes coccothraustes)
  Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
 • Grubodziób  (Coccothraustes coccothraustes)
  Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
 • Grubodziób  (Coccothraustes coccothraustes)
  Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
 • Grubodziób  (Coccothraustes coccothraustes)
  Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
 • Grubodziób  (Coccothraustes coccothraustes)
  Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
 • Grubidziób
  Grubidziób
 • Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
  Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
 • Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
  Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
 • Bażant (Phasianus colchicus) ♂
  Bażant (Phasianus colchicus) ♂
 • Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
  Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
 • Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
  Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
 • Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
  Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
 • Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
  Bażant-kogut (Phasianus colchicus)
 • Bażant-kura (Phasianus colchicus)
  Bażant-kura (Phasianus colchicus)
 • Bażant kura (Phasianus colchicus)
  Bażant kura (Phasianus colchicus)
 • Bażant kura (Phasianus colchicus)
  Bażant kura (Phasianus colchicus)
 • Bażant kura (Phasianus colchicus)
  Bażant kura (Phasianus colchicus)
 • Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
  Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
 • Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
  Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
 • Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
  Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
 • Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
  Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
 • Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
  Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
 • Dzięcioł średni (Dendrocopos medius)
  Dzięcioł średni (Dendrocopos medius)
 • Myszołów (Buteo buteo)
  Myszołów (Buteo buteo)
 • Myszołów  (Buteo buteo)
  Myszołów (Buteo buteo)
 • Myszołów  (Buteo buteo)
  Myszołów (Buteo buteo)
 • Myszołów  (Buteo buteo)
  Myszołów (Buteo buteo)
 • Myszołów  (Buteo buteo)
  Myszołów (Buteo buteo)
 • Myszołów  (Buteo buteo)
  Myszołów (Buteo buteo)
 • Myszołów  (Buteo buteo)
  Myszołów (Buteo buteo)
 • Myszołów  (Buteo buteo)
  Myszołów (Buteo buteo)
 • Myszołów  (Buteo buteo)
  Myszołów (Buteo buteo)
 • Myszołów (Buteo buteo)
  Myszołów (Buteo buteo)
 • Myszołów (Buteo buteo)
  Myszołów (Buteo buteo)
 • Jastrząb (Accipiter gentilis)
  Jastrząb (Accipiter gentilis)
 • Jastrząb (Accipiter gentilis)
  Jastrząb (Accipiter gentilis)
 • Jastrząb (Accipiter gentilis) ♀
  Jastrząb (Accipiter gentilis) ♀
 • Jastrząb (Accipiter gentilis)
  Jastrząb (Accipiter gentilis)
 • Jastrząb (Accipiter gentilis) ♀
  Jastrząb (Accipiter gentilis) ♀
 • Jastrząb (Accipiter gentilis)
  Jastrząb (Accipiter gentilis)
 • Jastrząb (Accipiter gentilis)
  Jastrząb (Accipiter gentilis)
 • Jastrząb (Accipiter gentilis) ♀
  Jastrząb (Accipiter gentilis) ♀
 • Jastrząb (Accipiter gentilis) ♀
  Jastrząb (Accipiter gentilis) ♀
 • Jastrząb (Accipiter gentilis)
  Jastrząb (Accipiter gentilis)
 • Sokół wędrowny (Falco peregrinus)
  Sokół wędrowny (Falco peregrinus)
 • Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
  Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
 • Puszczyk (Strix aluco)
  Puszczyk (Strix aluco)
 • Puszczyk (Strix aluco)
  Puszczyk (Strix aluco)
 • Puszczyk (Strix aluco)
  Puszczyk (Strix aluco)
 • Puszczyk - nocne polowanie
  Puszczyk - nocne polowanie
 • Puszczyk - nocne polowanie
  Puszczyk - nocne polowanie
 • Puszczyk - nocne polowanie
  Puszczyk - nocne polowanie
 • Wrona siwa (Corvus cornix)
  Wrona siwa (Corvus cornix)
 • Wrona siwa (Corvus cornix)
  Wrona siwa (Corvus cornix)
 • Wrona siwa
  Wrona siwa
 • Rudzik (Erithacus rubecula)
  Rudzik (Erithacus rubecula)
 • Rudzik (Erithacus rubecula)
  Rudzik (Erithacus rubecula)
 • Rudzik w Trzmielinie
  Rudzik w Trzmielinie
 • Rudzik (Erithacus rubecula)
  Rudzik (Erithacus rubecula)
 • Rudzik (Erithacus rubecula)
  Rudzik (Erithacus rubecula)
 • Rudzik (Erithacus rubecula)
  Rudzik (Erithacus rubecula)
 • Rudzik (Erithacus rubecula)
  Rudzik (Erithacus rubecula)
 • Szpak (Sturnus vulgaris)
  Szpak (Sturnus vulgaris)
 • Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)
  Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)
 • Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)
  Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)
 • Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
  Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
 • Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
  Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
 • Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
  Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
 • Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
  Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
 • Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
  Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
 • Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
  Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
 • Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
  Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
 • Żuraw (Grus grus)
  Żuraw (Grus grus)
 • Żuraw (Grus grus)
  Żuraw (Grus grus)
 • Żuraw (Grus grus)
  Żuraw (Grus grus)
 • Żuraw (Grus grus)
  Żuraw (Grus grus)
 • Żuraw (Grus grus)
  Żuraw (Grus grus)
 • Żuraw (Grus grus)
  Żuraw (Grus grus)
 • Żuraw (Grus grus)
  Żuraw (Grus grus)
 • Żuraw (Grus grus)
  Żuraw (Grus grus)
 • Żurawie (Grus grus)
  Żurawie (Grus grus)
 • Żuraw (Grus grus)
  Żuraw (Grus grus)
 • Żuraw (Grus grus)
  Żuraw (Grus grus)
 • Żuraw (Grus grus)
  Żuraw (Grus grus)
 • Bocian biały(Ciconia ciconia)
  Bocian biały(Ciconia ciconia)
 • Bocian biały(Ciconia ciconia)
  Bocian biały(Ciconia ciconia)
 • Bocian biały(Ciconia ciconia)
  Bocian biały(Ciconia ciconia)
 • Bocian biały(Ciconia ciconia)
  Bocian biały(Ciconia ciconia)
 • Czapla biała (Ardea alba)
  Czapla biała (Ardea alba)
 • Czapla biała (Ardea alba)
  Czapla biała (Ardea alba)
 • Czapla siwa (Ardea cinerea)
  Czapla siwa (Ardea cinerea)
 • Ślepowron (Nycticorax nycticorax)
  Ślepowron (Nycticorax nycticorax)
 • Ślepowron (Nycticorax nycticorax)
  Ślepowron (Nycticorax nycticorax)
 • Tracz nurogęś (Mergus merganser)
  Tracz nurogęś (Mergus merganser)
 • Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)
  Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)
 • Łabędź niemy (Cygnus olor)
  Łabędź niemy (Cygnus olor)
 • Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)
  Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)
 • Kokoszka (Gallinula chloropus)
  Kokoszka (Gallinula chloropus)
 • Łyska  (Fulica atra)
  Łyska (Fulica atra)
 • Łyska  (Fulica atra)
  Łyska (Fulica atra)
 • Dudek (Upupa epops)
  Dudek (Upupa epops)
 • Dudek (Upupa epops)
  Dudek (Upupa epops)
 • Dudek (Upupa epops)
  Dudek (Upupa epops)
 • Dudek (Upupa epops)
  Dudek (Upupa epops)
 • Dudek (Upupa epops)
  Dudek (Upupa epops)
 • Sójka (Garrulus glandarius)
  Sójka (Garrulus glandarius)
 • Sójka (Garrulus glandarius)
  Sójka (Garrulus glandarius)
 • Sójka (Garrulus glandarius)
  Sójka (Garrulus glandarius)
 • Sójka (Garrulus glandarius)
  Sójka (Garrulus glandarius)
 • Sójka (Garrulus glandarius)
  Sójka (Garrulus glandarius)
 • Sroka (Pica pica)
  Sroka (Pica pica)
 • Sroka (Pica pica)
  Sroka (Pica pica)
 • Sroka (Pica pica)
  Sroka (Pica pica)
 • Sroka (Pica pica)
  Sroka (Pica pica)
 • Sroka (Pica pica)
  Sroka (Pica pica)
 • Sroka (Pica pica)
  Sroka (Pica pica)
 • Kos (Turdus merula) ♂
  Kos (Turdus merula) ♂
 • Kos (Turdus merula)
  Kos (Turdus merula)
 • Kos (Turdus merula) ♂
  Kos (Turdus merula) ♂
 • Kruk (Corvus corax)
  Kruk (Corvus corax)
 • Gil (Pyrrhula pyrrhula)
  Gil (Pyrrhula pyrrhula)
 • Gil (Pyrrhula pyrrhula)
  Gil (Pyrrhula pyrrhula)
 • Drozd śpiewak (Turdus philomelos)
  Drozd śpiewak (Turdus philomelos)
 • Drozd śpiewak (Turdus philomelos)
  Drozd śpiewak (Turdus philomelos)
 • Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
  Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
 • Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
  Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
 • Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
  Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
 • Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  Pliszka górska (Motacilla cinerea)
 • Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  Pliszka górska (Motacilla cinerea)
 • Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  Pliszka górska (Motacilla cinerea)
 • Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  Pliszka górska (Motacilla cinerea)
 • Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  Pliszka górska (Motacilla cinerea)
 • Kowalik (Sitta europaea)
  Kowalik (Sitta europaea)
 • Kowalik (Sitta europaea)
  Kowalik (Sitta europaea)
 • Kowalik (Sitta europaea)
  Kowalik (Sitta europaea)
 • Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)
  Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)
 • Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)
  Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)
 • Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)
  Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)
 • Dzierzba gąsiorek (Lanius collurio) ♀
  Dzierzba gąsiorek (Lanius collurio) ♀
 • Dzierzba gąsiorek (Lanius collurio) ♀
  Dzierzba gąsiorek (Lanius collurio) ♀
 • Trzciniak(Acrocephalus arundinaceus)
  Trzciniak(Acrocephalus arundinaceus)
 • Remiz(Remiz pendulinus)
  Remiz(Remiz pendulinus)
 • Skowronek polny (Alauda arvensis)
  Skowronek polny (Alauda arvensis)
 • Skowronek polny (Alauda arvensis)
  Skowronek polny (Alauda arvensis)
 • Skowronek polny (Alauda arvensis)
  Skowronek polny (Alauda arvensis)
 • Piegża (Sylvia curruca)
  Piegża (Sylvia curruca)
 • Piegża (Sylvia curruca)
  Piegża (Sylvia curruca)
 • Piegża (Sylvia curruca)
  Piegża (Sylvia curruca)
 • Trznadel(Emberiza citrinella)
  Trznadel(Emberiza citrinella)
 • Trznadel(Emberiza citrinella)
  Trznadel(Emberiza citrinella)
 • Raniuszek (Aegithalos caudatus)
  Raniuszek (Aegithalos caudatus)
 • Raniuszek (Aegithalos caudatus)
  Raniuszek (Aegithalos caudatus)
 • Raniuszek (Aegithalos caudatus)
  Raniuszek (Aegithalos caudatus)
 • Kapturka,pokrzewka czarnogłowa (Sylvia atricapilla)
  Kapturka,pokrzewka czarnogłowa (Sylvia atricapilla)
 • Przepiórka polna (Coturnix coturnix)
  Przepiórka polna (Coturnix coturnix)
 • Sikora modraszka (Cyanistes caeruleus)
  Sikora modraszka (Cyanistes caeruleus)
 • Sikora modraszka
  Sikora modraszka
 • Sikora modraszka
  Sikora modraszka
 • Sikora bogatka (Parus major)
  Sikora bogatka (Parus major)
 • Sikora uboga(Poecile palustris)
  Sikora uboga(Poecile palustris)
 • Sikora uboga(Poecile palustris)
  Sikora uboga(Poecile palustris)
 • Sikora uboga(Poecile palustris)
  Sikora uboga(Poecile palustris)
 • Gołąb miejski(Columba livia f.urbana)
  Gołąb miejski(Columba livia f.urbana)
 • Zięba
  Zięba
 • Grzywacz (Columba palumbus)
  Grzywacz (Columba palumbus)
 • Pluszcz (Cinclus cinclus)
  Pluszcz (Cinclus cinclus)
 
Marek Schackemy  fotografia przyrodnicza  przyroda  ptaki  gady  zwierzęta  w obiektywie  ssaki  rosliny  gady